آگهی استخدام کمک حسابدار خانم

استخدام کمک حسابدار خانم

1399-06-20

به کمک حسابدار خانم با شرایط سنی حداکثر تا 30 سال به صورت تمام وقت با تجربه تا 1 سال آشنا به ورد و اکسل نیازمندیم.

به کمک حسابدار خانم با شرایط سنی حداکثر تا 30 سال به صورت تمام وقت با تجربه تا 1 سال آشنا به ورد و اکسل نیازمندیم.

تهران بهارستان
اطلاعات تماس

*******09914

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی