آگهی استخدام بازاریاب ماسک

استخدام بازاریاب ماسک

1399-06-19

جهت تکمیل فروش ماسک کامل / بدنه / کش قیطانی به بازاریاب فعال و تمام وقت نیازمندیم. درآمد به صورت پورسانت

جهت تکمیل فروش ماسک کامل / بدنه / کش قیطانی به بازاریاب فعال و تمام وقت نیازمندیم. درآمد به صورت پورسانت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی