آگهی استخدام راننده پایه دو در باربری

استخدام راننده پایه دو در باربری

1399-06-19

نیازمند راننده دارای گواهینامه پایه دو در باربری با تجربه به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت

نیازمند راننده دارای گواهینامه پایه دو در باربری با تجربه به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت

تهران کوهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی