آگهی استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

1397-07-20

استخدام کارمند فروش آژانس هواپیمایی مسافران گرامی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدوده سهروردی شمالی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارمند فروش آژانس هواپیمایی مسافران گرامی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدوده سهروردی شمالی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی