آگهی استخدام منشی حسابدار خانم

استخدام منشی حسابدار خانم

1399-06-16

از یک منشی حسابدار خانم به صورت تمام وقت با شناخت کامل به نرم افزار هلو دعوت به همکاری میشود.

از یک منشی حسابدار خانم به صورت تمام وقت با شناخت کامل به نرم افزار هلو دعوت به همکاری میشود.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی