آگهی استخدام مهندس عمران جهت همکاری در پروژه

استخدام مهندس عمران جهت همکاری در پروژه

1399-06-17

تعدادی مهندس عمران جهت همکاری در پروژه با تجربه کار حداقل ۵ سال به صورت تمام وقت استخدام میشود. ارسال مشخصات لطفا از واتس آپ

تعدادی مهندس عمران جهت همکاری در پروژه با تجربه کار حداقل ۵ سال به صورت تمام وقت استخدام میشود. ارسال مشخصات لطفا از واتس آپ

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی