آگهی استخدام منشی در شرکت تعمیرات لوازم خانگی

استخدام منشی در شرکت تعمیرات لوازم خانگی

1399-06-16

شرکت تعمیرات لوازم خانگی به یک منشی ترجیحا با تجربه کاری مرتبط با شناخت کامل به برنامه آفیس به صورت تمام وقت نیازمند است.

شرکت تعمیرات لوازم خانگی به یک منشی ترجیحا با تجربه کاری مرتبط با شناخت کامل به برنامه آفیس به صورت تمام وقت نیازمند است.

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی