آگهی استخدام راننده با پیکان وانت کفی مبلی جهت حمل کابینت

استخدام راننده با پیکان وانت کفی مبلی جهت حمل کابینت

1399-06-16

نیازمند راننده با پیکان وانت کفی مبلی جهت حمل کابینت کارگاه شغل دائمی الزاما خودرو به نام خود شخص جهت همکاری لطفا به نشانی زیر تشریف بیاورید. رباط کریم میدان الغدیر مجتمع صنعتی نور سوله 13 آقای سلیمی

نیازمند راننده با پیکان وانت کفی مبلی جهت حمل کابینت کارگاه شغل دائمی الزاما خودرو به نام خود شخص جهت همکاری لطفا به نشانی زیر تشریف بیاورید. رباط کریم میدان الغدیر مجتمع صنعتی نور سوله 13 آقای سلیمی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی