آگهی استخدام راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز در باربری

استخدام راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز در باربری

1399-06-16

به راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز به صورت تمام وقت با حقوق مناسب در باربری نیازمندیم.

به راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز به صورت تمام وقت با حقوق مناسب در باربری نیازمندیم.

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی