آگهی استخدام راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز در باربری

استخدام راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز در باربری

1399-06-16

به راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز به صورت تمام وقت با حقوق مناسب در باربری نیازمندیم.

به راننده همراه با وانت یا سواری مدل بالا و دوگانه سوز به صورت تمام وقت با حقوق مناسب در باربری نیازمندیم.

تهران شهر قدس
اطلاعات تماس

*******09396

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی