آگهی استخدام راننده با خودرو پیکان وانت یا اریسان مسقف دو گانه در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام راننده با خودرو پیکان وانت یا اریسان مسقف دو گانه در شرکت پخش مواد غذایی

1399-06-16

یک شرکت پخش مواد غذایی به راننده همراه با خودرو پیکان وانت یا اریسان مسقف دو گانه به صورت تمام وقت نیازمند است.

یک شرکت پخش مواد غذایی به راننده همراه با خودرو پیکان وانت یا اریسان مسقف دو گانه به صورت تمام وقت نیازمند است.

تهران پردیس
اطلاعات تماس

*******09021

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی