آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت خدمات مالی و مالیاتی

استخدام کمک حسابدار در شرکت خدمات مالی و مالیاتی

1399-06-15

از کمک حسابدار آشنا به هلو در شرکت خدمات مالی و مالیاتی با محیط کار اداری در صورت نیاز همراه با آموزش به صورت تمام وقت با حقوق توافقی دعوت به همکاری میشود.

از کمک حسابدار آشنا به هلو در شرکت خدمات مالی و مالیاتی با محیط کار اداری در صورت نیاز همراه با آموزش به صورت تمام وقت با حقوق توافقی دعوت به همکاری میشود.

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی