آگهی استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در شرکت

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در شرکت

1399-06-14

دعوت به همکاری از منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در شرکت دارای ظاهر شیک/زیر ۴۵ سال/ خوش صحبت به صورت تمام وقت پنج شنبه ها نیمه وقت با درآمد توافقی

دعوت به همکاری از منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در شرکت دارای ظاهر شیک/زیر ۴۵ سال/ خوش صحبت به صورت تمام وقت پنج شنبه ها نیمه وقت با درآمد توافقی

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی