آگهی استخدام مهندس خانم ترجیحا مهندس برق جهت تهیه نقشه شاپ الکتریکال در کارگاه

استخدام مهندس خانم ترجیحا مهندس برق جهت تهیه نقشه شاپ الکتریکال در کارگاه

1399-06-14

جهت تهیه نقشه شاپ الکتریکال در کارگاه از یک مهندس خانم ترجیحا مهندس برق به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. لطفا مشخصات واتساپ شود.

جهت تهیه نقشه شاپ الکتریکال در کارگاه از یک مهندس خانم ترجیحا مهندس برق به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. لطفا مشخصات واتساپ شود.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی