آگهی استخدام مهندس مکانیک خودرو در شرکت فعال در زمینه خودرو

استخدام مهندس مکانیک خودرو در شرکت فعال در زمینه خودرو

1399-06-14

دعوت به همکاری از یک مهندس مکانیک خودرو به صورت تمام وقت در شرکت فعال در زمینه خودرو با سابقه کاری / دارای تخصص در ECU / آشنایی کامل به کدهای خطای کامپیوتر انواع خودرو

دعوت به همکاری از یک مهندس مکانیک خودرو به صورت تمام وقت در شرکت فعال در زمینه خودرو با سابقه کاری / دارای تخصص در ECU / آشنایی کامل به کدهای خطای کامپیوتر انواع خودرو

تهران محمودیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی