آگهی استخدام راننده با خودرو در شرکت

استخدام راننده با خودرو در شرکت

1399-06-06

استخدام راننده با خودرو کولردار جهت فعالیت در شرکت به صورت تمام وقت با حقوق ساعتی ۲۵ هزار تومان پذیرش آقا و خانم خودرو پراید و سایر

استخدام راننده با خودرو کولردار جهت فعالیت در شرکت به صورت تمام وقت با حقوق ساعتی ۲۵ هزار تومان پذیرش آقا و خانم خودرو پراید و سایر

تهران جردن
اطلاعات تماس

*******09023

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی