آگهی استخدام حسابدار با شناخت کامل به هلو جهت همکاری در پروژه ساختمانی

استخدام حسابدار با شناخت کامل به هلو جهت همکاری در پروژه ساختمانی

1399-06-09

یک حسابدار با شناخت کامل به هلو به صورت تمام وقت با تجربه کار حداقل ٥ سال جهت همکاری در پروژه ساختمانی استخدام میشود.

یک حسابدار با شناخت کامل به هلو به صورت تمام وقت با تجربه کار حداقل ٥ سال جهت همکاری در پروژه ساختمانی استخدام میشود.

تهران مهرآباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی