آگهی استخدام منشی خانم در دفتر

استخدام منشی خانم در دفتر

1399-06-08

دعوت به همکاری از یک منشی خانم آشنا به امور دفتر آشنا به ورد و اکسل ترجیحا محل زندگی در سعادت آباد با روابط عمومی خوب به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از یک منشی خانم آشنا به امور دفتر آشنا به ورد و اکسل ترجیحا محل زندگی در سعادت آباد با روابط عمومی خوب به صورت تمام وقت

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی