آگهی استخدام پیک موتوری جهت تهیه غذا

استخدام پیک موتوری جهت تهیه غذا

1399-06-06

از یک پیک موتوری جهت تهیه غذا به صورت نیمه وقت از ساعت ۱۲ تا ۱۶ فعال و پرانرژی دعوت به همکاری میشود.

از یک پیک موتوری جهت تهیه غذا به صورت نیمه وقت از ساعت ۱۲ تا ۱۶ فعال و پرانرژی دعوت به همکاری میشود.

تهران نظام آباد
اطلاعات تماس

*******09904

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی