آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در نمایندگی بیمه

استخدام منشی خانم جهت کار در نمایندگی بیمه

1399-06-03

جهت کار در نمایندگی بیمه به یک منشی خانم ترجیحا محل زندگی در شرق تهران / آشنا به صدور بیمه /با تجربه کار در بیمه به صورت تمام وقت نیازمندیم. در صورت عدم پاسخگویی لطفا مشخصات خود را ارسال نمایید.

جهت کار در نمایندگی بیمه به یک منشی خانم ترجیحا محل زندگی در شرق تهران / آشنا به صدور بیمه /با تجربه کار در بیمه به صورت تمام وقت نیازمندیم. در صورت عدم پاسخگویی لطفا مشخصات خود را ارسال نمایید.

تهران لویزان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی