آگهی استخدام بازاریاب حرفه ای خانم

استخدام بازاریاب حرفه ای خانم

1399-06-06

استخدام بازاریاب حرفه ای خانم به صورت دور کاری و در منزل با تسلط کامل به کار / روابط عمومی قوی / ترجیحا با مدرک مرتبط / شناخت کامل به کامپیوتر و شبکه مجازی

استخدام بازاریاب حرفه ای خانم به صورت دور کاری و در منزل با تسلط کامل به کار / روابط عمومی قوی / ترجیحا با مدرک مرتبط / شناخت کامل به کامپیوتر و شبکه مجازی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی