آگهی استخدام دو نفر پیک موتوری جهت فعالیت در فروشگاه مجازی

استخدام دو نفر پیک موتوری جهت فعالیت در فروشگاه مجازی

1399-06-03

استخدام دو نفر پیک موتوری جهت فعالیت در فروشگاه مجازی به صورت تمام وقت با درآمد ماهیانه ۲ میلیون تومان + بیمه حوادث + پاداش دارای گواهینامه و بیمه ثالث موتور

استخدام دو نفر پیک موتوری جهت فعالیت در فروشگاه مجازی به صورت تمام وقت با درآمد ماهیانه ۲ میلیون تومان + بیمه حوادث + پاداش دارای گواهینامه و بیمه ثالث موتور

تهران ورامین
اطلاعات تماس

*******09363

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی