آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت فنی و مهندسی

استخدام منشی خانم در یک شرکت فنی و مهندسی

1399-06-03

از یک منشی خانم متاهل و با سابقه به صورت تمام وقت در یک شرکت فنی و مهندسی دعوت به همکاری میشود.

از یک منشی خانم متاهل و با سابقه به صورت تمام وقت در یک شرکت فنی و مهندسی دعوت به همکاری میشود.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی