آگهی استخدام حسابدار مالیاتی خانم در شرکت واردات و تولیدی

استخدام حسابدار مالیاتی خانم در شرکت واردات و تولیدی

1399-06-03

یک شرکت واردات و تولیدی به یک حسابدار خانم با مدرک مالیاتی / با تجربه کاری مرتبط / به صورت تمام وقت نیاز دارد.

یک شرکت واردات و تولیدی به یک حسابدار خانم با مدرک مالیاتی / با تجربه کاری مرتبط / به صورت تمام وقت نیاز دارد.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی