آگهی استخدام راننده با خودرو در آژانس

استخدام راننده با خودرو در آژانس

1399-06-03

استخدام راننده با خودرو در آژانس معتبر به صورت تمام وقت 24 ساعته با حقوق ماهانه ۱۲میلیون تومان به صورت نیمه وقت ۱۲ ساعته ماهانه ۷ میلیون تومان پذیرش ساکنان شهرستان مدارک لازم : سند سبز خودرو / کارت ملی یا شناسنامه

استخدام راننده با خودرو در آژانس معتبر به صورت تمام وقت 24 ساعته با حقوق ماهانه ۱۲میلیون تومان به صورت نیمه وقت ۱۲ ساعته ماهانه ۷ میلیون تومان پذیرش ساکنان شهرستان مدارک لازم : سند سبز خودرو / کارت ملی یا شناسنامه

تهران فشم
اطلاعات تماس

*******09193

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی