آگهی استخدام راننده نیسان جهت فعالیت در بازار آهن

استخدام راننده نیسان جهت فعالیت در بازار آهن

1399-06-03

جهت فعالیت در بازار آهن به یک راننده نیسان بدون خودرو به صورت تمام وقت نیاز داریم.

جهت فعالیت در بازار آهن به یک راننده نیسان بدون خودرو به صورت تمام وقت نیاز داریم.

تهران شاد آباد
اطلاعات تماس

*******09191

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی