آگهی استخدام پیک موتوری در شرکت کامپیوتری

استخدام پیک موتوری در شرکت کامپیوتری

1399-06-03

دعوت به همکاری از پیک موتوری در شرکت کامپیوتری حقوق توافقی به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت دارای موتور هوندا ترجیحا ترکبنددار مدارک لازم : ضامن / سفته / کارت شناسایی

دعوت به همکاری از پیک موتوری در شرکت کامپیوتری حقوق توافقی به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت دارای موتور هوندا ترجیحا ترکبنددار مدارک لازم : ضامن / سفته / کارت شناسایی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی