آگهی استخدام پیک موتوری در مغازه

استخدام پیک موتوری در مغازه

1399-06-01

یک مغازه به یک پیک موتوری با موتور ترجیحا محل سکونت در محدوده شرق تهران / به صورت تمام وقت نیاز دارد.

یک مغازه به یک پیک موتوری با موتور ترجیحا محل سکونت در محدوده شرق تهران / به صورت تمام وقت نیاز دارد.

تهران بازار تهران
اطلاعات تماس

*******09120

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی