آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر اداری

استخدام کارمند خانم در دفتر اداری

1399-06-01

یک کارمند خانم مجرد/ آشنا به کامپیوتر / آشنا به کار اداری به صورت تمام وقت استخدام میشود.

یک کارمند خانم مجرد/ آشنا به کامپیوتر / آشنا به کار اداری به صورت تمام وقت استخدام میشود.

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی