آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت خدمات مالی و مالیاتی

استخدام کمک حسابدار در شرکت خدمات مالی و مالیاتی

1399-06-01

دعوت به همکاری از کمک حسابدار خانم در شرکت خدمات مالی و مالیاتی آشنا به نرم افزار هلو / حقوق توافقی / تمام وقت پذیرش افراد مبتدی

دعوت به همکاری از کمک حسابدار خانم در شرکت خدمات مالی و مالیاتی آشنا به نرم افزار هلو / حقوق توافقی / تمام وقت پذیرش افراد مبتدی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی