آگهی استخدام خانم جهت حسابداری فروشگاه و انبار

استخدام خانم جهت حسابداری فروشگاه و انبار

1399-06-01

به یک نفر خانم جهت حسابداری فروشگاه پوشاک و انبار به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت نیازمندیم.

به یک نفر خانم جهت حسابداری فروشگاه پوشاک و انبار به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت نیازمندیم.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی