آگهی استخدام منشی جهت همکاری در شرکت بازرگانی

استخدام منشی جهت همکاری در شرکت بازرگانی

1399-05-30

استخدام منشی جهت همکاری در شرکت بازرگانی با شرایط زیر: تمام وقت با شناخت کامل به ICDL / آشنا به زبان انگلیسی / گذراندن یک دوره آموزشی برای انجام کمک حسابداری ساکن امانیه یا اطراف ارسال مشخصات لطفا به این آدرس ایمیل info@rayeshco.ir

استخدام منشی جهت همکاری در شرکت بازرگانی با شرایط زیر: تمام وقت با شناخت کامل به ICDL / آشنا به زبان انگلیسی / گذراندن یک دوره آموزشی برای انجام کمک حسابداری ساکن امانیه یا اطراف ارسال مشخصات لطفا به این آدرس ایمیل info@rayeshco.ir

تهران امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی