آگهی استخدام راننده با خودرو پراید یا تیبا جهت سرویس رفت و برگشت

استخدام راننده با خودرو پراید یا تیبا جهت سرویس رفت و برگشت

1399-05-29

استخدام راننده با خودرو پراید یا تیبا جهت سرویس رفت و برگشت پذیرش خانم یا آقا تمام وقت از ساعت ۶:۴۵ صبح حقوق روزانه ۱۲۰ هزار تومان

استخدام راننده با خودرو پراید یا تیبا جهت سرویس رفت و برگشت پذیرش خانم یا آقا تمام وقت از ساعت ۶:۴۵ صبح حقوق روزانه ۱۲۰ هزار تومان

تهران دردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی