آگهی استخدام کارمند خانم جهت کار در شرکت ساختمانی و بازرگانی

استخدام کارمند خانم جهت کار در شرکت ساختمانی و بازرگانی

1399-05-29

به سه نفر کارمند خانم آشنا به کامپیوتر / با درآمد ثابت همراه بیمه / به صورت تمام وقت جهت کار در شرکت ساختمانی و بازرگانی نیازمندیم.

به سه نفر کارمند خانم آشنا به کامپیوتر / با درآمد ثابت همراه بیمه / به صورت تمام وقت جهت کار در شرکت ساختمانی و بازرگانی نیازمندیم.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی