آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت سرمایه گذاری

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت سرمایه گذاری

1399-05-29

یک شرکت سرمایه گذاری به تعدادی منشی خانم مجرد و زیر ۳۰ سال به صورت تمام وقت با حقوق + بیمه + مزایا نیازمند است.

یک شرکت سرمایه گذاری به تعدادی منشی خانم مجرد و زیر ۳۰ سال به صورت تمام وقت با حقوق + بیمه + مزایا نیازمند است.

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی