آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1399-05-28

یک دفتر وکالت به یک منشی خانم با آشنایی کامل به ورد از شنبه تا چهارشنبه به صورت نیمه وقت بعد از ظهر نیازمند است.

یک دفتر وکالت به یک منشی خانم با آشنایی کامل به ورد از شنبه تا چهارشنبه به صورت نیمه وقت بعد از ظهر نیازمند است.

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی