آگهی استخدام منشی پاسخگویی به تلفن جهت کار در دفتر تامین نیرو

استخدام منشی پاسخگویی به تلفن جهت کار در دفتر تامین نیرو

1399-05-28

به یک منشی پاسخگویی به تلفن جهت کار در دفتر تامین نیرو دارای قدرت فن بیان بالا نیازمندیم. به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت حقوق ماهانه ۱ میلیون و۵۰۰ هزار تومان+بیمه.

به یک منشی پاسخگویی به تلفن جهت کار در دفتر تامین نیرو دارای قدرت فن بیان بالا نیازمندیم. به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت حقوق ماهانه ۱ میلیون و۵۰۰ هزار تومان+بیمه.

تهران آذری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی