آگهی استخدام بازاریاب با خودرو برای فروش مواد غذایی

استخدام بازاریاب با خودرو برای فروش مواد غذایی

1399-05-27

به تعدادی بازاریاب با خودرو برای فروش مواد غذایی با حقوق به صورت درصدی و به صورت تمام وقت نیازمندیم.

به تعدادی بازاریاب با خودرو برای فروش مواد غذایی با حقوق به صورت درصدی و به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی