آگهی استخدام دو نفر بازاریاب در شرکت تولیدی روغن

استخدام دو نفر بازاریاب در شرکت تولیدی روغن

1399-05-26

در شرکت تولیدی محصولات روغنی به دو نفر بازاریاب جوان و پرانرژی به صورت تمام وقت نیازمندیم.

در شرکت تولیدی محصولات روغنی به دو نفر بازاریاب جوان و پرانرژی به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی