آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجاری

استخدام منشی خانم در شرکت تجاری

1399-05-26

یک شرکت تجاری معتبر به یک منشی خانم با حجاب به صورت تمام وقت نیازمند است. ارسال اطلاعات فقط از طریق فضای مجازی

یک شرکت تجاری معتبر به یک منشی خانم با حجاب به صورت تمام وقت نیازمند است. ارسال اطلاعات فقط از طریق فضای مجازی

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی