آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در انتشارات تجسم خلاق

استخدام منشی خانم جهت همکاری در انتشارات تجسم خلاق

1399-05-25

جهت همکاری در انتشارات تجسم خلاق به یک منشی خانم با تجربه کار عالی / شرایط سنی تا ۳۰ سال / روابط اجتماعی بالا نیازمندیم. حقوق با بیمه تمام وقت لطفا مشخصات خود را جهت هماهنگی برای مصاحبه ارسال نمایید.

جهت همکاری در انتشارات تجسم خلاق به یک منشی خانم با تجربه کار عالی / شرایط سنی تا ۳۰ سال / روابط اجتماعی بالا نیازمندیم. حقوق با بیمه تمام وقت لطفا مشخصات خود را جهت هماهنگی برای مصاحبه ارسال نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی