آگهی استخدام تدوینگر در موسسه معتبر

استخدام تدوینگر در موسسه معتبر

1399-05-25

استخدام تدوینگر حرفه ای و ماهر در موسسه معتبر - آشنایی با افترافکت جهت انجام کارهای افکتیو تدوین - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری و تمام وقت میباشد همرذاه با حقوق خوب

استخدام تدوینگر حرفه ای و ماهر در موسسه معتبر - آشنایی با افترافکت جهت انجام کارهای افکتیو تدوین - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری و تمام وقت میباشد همرذاه با حقوق خوب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی