آگهی استخدام تعدادی راننده همراه با خودرو وانت در شرکت

استخدام تعدادی راننده همراه با خودرو وانت در شرکت

1399-05-25

از تعدادی راننده همراه با خودرو وانت با حقوق روزانه 350 هزار تومان الی 650 هزار تومان به صورت نیمه وقت و تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

از تعدادی راننده همراه با خودرو وانت با حقوق روزانه 350 هزار تومان الی 650 هزار تومان به صورت نیمه وقت و تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی