آگهی استخدام بازاریاب حرفه ای در فروشگاه

استخدام بازاریاب حرفه ای در فروشگاه

1399-05-25

جهت کار در فروشگاه به یک بازاریاب دارای روابط عمومی قوی / متعهد به کار / با سابقه با درآمد و ساعت کاری توافقی به صورت تلفنی و حضوری نیازمندیم.

جهت کار در فروشگاه به یک بازاریاب دارای روابط عمومی قوی / متعهد به کار / با سابقه با درآمد و ساعت کاری توافقی به صورت تلفنی و حضوری نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی