آگهی استخدام طراح پارچه در شرکت معتبر

استخدام طراح پارچه در شرکت معتبر

1399-05-22

استخدام طراح پارچه حرفه ای آقا/خانم در شرکت معتبر - دارای سابقه کار - کار به صورت غیر حضوری و دورکاری و پروژه ای میباشد - همراه با حقوق مناسب

استخدام طراح پارچه حرفه ای آقا/خانم در شرکت معتبر - دارای سابقه کار - کار به صورت غیر حضوری و دورکاری و پروژه ای میباشد - همراه با حقوق مناسب

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی