آگهی استخدام حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم

1399-05-19

استخدام حسابدار خانم با دوسال سابقه کاری مسلط به صدور فاکتور رسمی و ارزش افزوده آشنایی با برنامه حسابداری به صورت تمام وقت همراه با ناهار و بیمه و حقوق توافقی حوالی بازار تهران نزدیک مترو امام خمینی

استخدام حسابدار خانم با دوسال سابقه کاری مسلط به صدور فاکتور رسمی و ارزش افزوده آشنایی با برنامه حسابداری به صورت تمام وقت همراه با ناهار و بیمه و حقوق توافقی حوالی بازار تهران نزدیک مترو امام خمینی

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی