آگهی استخدام راننده همراه با نیسان یا وانت جهت همکاری در شرکت

استخدام راننده همراه با نیسان یا وانت جهت همکاری در شرکت

1399-05-22

یک شرکت به راننده همراه با نیسان یا وانت به صورت تمام وقت با حقوق روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نیازمند است.

یک شرکت به راننده همراه با نیسان یا وانت به صورت تمام وقت با حقوق روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نیازمند است.

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی