آگهی استخدام راننده وانت با خودرو در شرکت پخش

استخدام راننده وانت با خودرو در شرکت پخش

1399-05-22

استخدام راننده وانت با خودرو در شرکت پخش باسابقه تمام وقت با حقوق ثابت + پورسانت + پاداش + بیمه ساعت تماس از 8:30 تا 17

استخدام راننده وانت با خودرو در شرکت پخش باسابقه تمام وقت با حقوق ثابت + پورسانت + پاداش + بیمه ساعت تماس از 8:30 تا 17

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی