آگهی استخدام کارمند خانم جهت امور دفتری

استخدام کارمند خانم جهت امور دفتری

1399-05-22

جهت امور دفتری به یک کارمند خانم آشنا به اکسل و نرم افزار هلو به صورت نیمه وقت نیازمندیم.

جهت امور دفتری به یک کارمند خانم آشنا به اکسل و نرم افزار هلو به صورت نیمه وقت نیازمندیم.

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی