آگهی استخدام کارمند خانم جهت بخش منابع انسانی در مجموعه تهران

استخدام کارمند خانم جهت بخش منابع انسانی در مجموعه تهران

1399-05-22

جهت بخش منابع انسانی در مجموعه تهران ۸ به یک کارمند خانم تمام وقت دارای روابط عمومی قوی مسلط به امور اداری ترجیحا ساکن محدوده شرق تهران نیازمندیم.

جهت بخش منابع انسانی در مجموعه تهران ۸ به یک کارمند خانم تمام وقت دارای روابط عمومی قوی مسلط به امور اداری ترجیحا ساکن محدوده شرق تهران نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی