آگهی استخدام منشی خانم در شرکت

استخدام منشی خانم در شرکت

1397-08-27

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق مکفی در محدوده امیرآباد

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق مکفی در محدوده امیرآباد

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی